تعميرگاه مركزی شماره یک
png.png
zamyad.jpg
parskhodro.png
 كد تابلو:1166
نام نمايندگي:تعميرگاه مركزی 1
شهر:تهران
تلفن:77968401 - 77968402 - 021
آدرس:خيابان دماوند - بعدازچهارراه تهرانپارس